Naše služby poskytujeme s využitím souborů cookies (více). Používáním našich služeb souhlasíte s naším používáním souborů cookies. Souhlasím

Dotace EU

Dotace EU

Gloffer je ambiciózní a bezesporu obrovský projekt, který využívá moderní technologie a postupy. Pracuje s velkým množstvím dat a potřebuje propracovanou infrastrukturu s nepřetržitým provozem 24/7. Pro tyto účely jsme využili možnost získání inovačního voucheru.

Odborníci v VŠB Technické univerzity Ostrava nám poskytnou studii, která má vyřešit volbu klíčových technologií a postupů, které by pomohly projektu Gloffer zajistit nepřetržitý provoz, efektivní ekologické řešení a flexibilitu při dalším rozvoji tohoto portálu.

Následuje oficiální znění přijetí inovačního voucheru:

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. MPO 62378/16/61600/1390 vydané dle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Na základě žádosti o podporu ze dne 13. 9. 2016, v souladu s § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, a v souladu s interními postupy Ministerstva průmyslu a obchodu pro hodnocení projektů, byl uznán níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK Inovační vouchery a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace na tento stanovený účel:

Název projektu:

Analýza platformy Gloffer a její technické zázemí pro náročné informační portály s nepřetržitým provozem

Registrační číslo projektu (MS2014+)

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007354

Číslo a název prioritní osy OP PIK

PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

Místo realizace projektu

Stanislavského 355, 721 00 Ostrava

Název příjemce

Serious Investment s.r.o.

Sídlo příjemce

Stanislavského 355, 721 00 Ostrava

29456568

Načítání, čekejte prosím ...